CZYM SĄ KOMPETENCJE?

Evidence Institute proponuje ogólnopolskie, cykliczne badanie umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Badanie Kompetencje obejmuje uczniów pod koniec danego etapu nauczania. W 2017 roku byli to uczniowie klas szóstych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów. W kolejnych latach badanie obejmie także inne poziomy nauczania oraz przedmioty. Kolejna edycja badania będzie przeprowadzona na wiosnę 2018 roku. Szczegóły już wkrótce!

W 2017 roku odbyła się pierwsza edycja badania, z której skorzystało ok. 400 szkół i blisko 20 tys. uczniów z całej Polski. Dzięki badaniu samorządy, szkoły, rodzice i uczniowie otrzymują nowoczesne narzędzie pozwalające na rzetelne porównania umiejętności uczniów. Kompetencje to badanie oparte na najwyższych standardach badawczych, wieloletniej praktyce edukacyjnej i nowoczesnych technologiach.

ATUTY BADANIA:

  • porównanie efektów nauczania na przestrzeni lat oraz między szkołami i samorządami;
  • odniesienie wyników do innych krajów;
  • wiarygodność wyników dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi;
  • wygodna forma badania wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe;
  • przystępne raporty w formie elektronicznej, dostępne wkrótce po badaniu;
  • uzupełnienie luki, która powstanie po sprawdzianie po szóstej klasie, egzaminie gimnazjalnym i kończących się edukacyjnych projektach badawczych.

W edycji 2017 badanie uczniów klas szóstych szkół podstawowych oceniało poziom umiejętności z matematyki w odniesieniu do wszystkich uczniów w kraju. Pomiar objął umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe. Wykorzystane zostały wystandaryzowane pytania egzaminacyjne z kilkunastu edycji sprawdzianu szóstoklasistów CKE, innych badań krajowych oraz zadania specjalnie stworzone na potrzeby projektu.

W 2017 roku badanie uczniów klas trzecich gimnazjów oceniło poziom umiejętności z matematyki oraz przyrody w odniesieniu do wyników PISA – największego badania edukacyjnego na świecie. Pomiar objął umiejętności i wiedzę definiowaną również przez podstawy programowe, ale też przez międzynarodowy zespół czołowych ekspertów z całego świata tworzących program PISA.