Procedury badania Kompetencje 2019 zostaną podane wkrótce.